nguoiaolam

Tang lễ Sư Bà Hải Triều Âm: Lễ nhập bảo tháp

Sáng ngày, 5-8-2013 (nhằm ngày 29-6-Quý Tỵ), Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm cùng...

Sáng ngày, 5-8-2013 (nhằm ngày 29-6-Quý Tỵ), Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm cùng môn đồ pháp quyến đã long trong tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan Cố Ni Trưởng nhập bảo tháp tại chùa Dược Sư, thuộc thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Khoảng 10.000 Tăng, Ni Phật tử trong và ngoài tỉnh về kính viếng tiễn đưa Giác Linh Cố Ni Trưởng.

Lễ truy niệm và nhập tháp hết sức xúc động trong đạo tình Linh Sơn cốt nhục và sự mến tiếc bùi ngùi của Tăng Ni, Thiện Tín thập phương.

Dưới đây là những hình ảnh diễn tiến trước và trong buổi lể nhập tháp:

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_01.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_02.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_03.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_04.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_05.jpg

Hội Đồng Chứng Minh

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_06.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_07.jpg

Đại Đức Thích Nguyên Hiền điều khiển chương trình

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_08.jpg

Đọc thơ xưng tán

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_09.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_10.jpg

Hòa Thượng Sám Chủ và Ban Kinh Sư cử hành nghi lễ trước Giác Linh Đài

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_11.jpg

Đông đảo chư tôn đức Tăng Ni quang lâm cung tiễn

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_12.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_13.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_14.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_15.jpg

Dâng lời tưởng niệm

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_16.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_17.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_18.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_19.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_20.jpg

Lễ Phất Trần

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_21.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_22.jpg

Cung tiễn kim quan

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_23.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_24.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_25.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_26.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_27.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_28.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_29.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_30.jpg

Bảo tháp nơi lưu nhục thân Cố Ni Trưởng

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_31.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_32.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_33.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_34.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_35.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_36.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_37.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_38.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_39.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_40.jpg

Ước tính khoảng 10.000 người đến dự lễ nhập tháp

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_41.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_42.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_43.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_44.jpg

Khoảnh khắc bùi ngùi

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_45.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_46.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_47.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_48.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_49.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_50.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_51.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_52.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_53.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_54.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_55.jpg

LeNhapThapSBHaiTrieuAm_56.jpg

Một vầng sáng lạ xuất hiện trên bảo tháp tại thời khắc nhập tháp

Hình ảnh: Quảng Mẫn – Giang Phong – Quốc Định từ Lâm Đồng

(Theo Thư viện GĐPT)

Đánh giá 

BÀI VIẾT HAY CÙNG CHỦ ĐỀ

tin tức 2360870298467940261

Đăng nhận xét TÀI KHOẢN DISQUS

BÀI MỚI

BÌNH LUẬN

TỪ THIỆN NGƯỜI ÁO LAM

300 VIDEOS NẤU ĂN CHAY

TÀI TRỢ

BẠN ĐỌC

item