$show=/p/hdxh.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[HOẠT ĐỘNG]$show=/p/hdxh.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/hdxh.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=300$c=21$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

$show=/p/life.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/life.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/trip.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/trip.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/veg.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[QUÁN CHAY]$show=/p/veg.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/veg.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[CHUYÊN MÔN]$show=/p/gdpt.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[TÀI LIỆU]$show=/p/gdpt.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[THỜI SỰ]$show=/p/buddhism.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[PHẬT PHÁP]$show=/p/buddhism.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

Hình Ảnh và Ý Nghĩa Chuỗi Tràng Niệm Phật

CHIA SẺ:

Chuổi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh của nhân loại là vật tượng trưng cho sự quí phái, dùng làm trang sức...

c8

Chuổi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh của nhân loại là vật tượng trưng cho sự quí phái, dùng làm trang sức cho vua chúa và các bậc quyền quí ngày xưa. Chuổi Tràng có trong Phật Giáo từ thời đức Phật còn tại thế "Kinh Pháp Hoa" trong Phẩm Phổ Môn có nói về việc Ngài Vô Tận Ý cởi Chuổi Anh Lạc giá trị trăm nghìn lượng vàng dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo.

Vua Ấn Độ Tỳ Lưu Ly thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp môn diệc trừ phiền não, Phật dạy nhà vua dùng hạt một loại cây gọi là “Vô Hoạn Tử” hay còn gọi là “Bồ Đề Tử” xâu thành chuổi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não.

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như muốn tiêu trừ các phiền não chướng, nên xâu chuổi 108, luôn đem theo bên mình, hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuổi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuổi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.”

Chuổi tràng Phật Giáo có bao nhiêu hạt được quy định rõ ràng và số lượng của hạt chuổi đều mang một hàm ý nhất định. Chuổi đại tràng có 108 hạt số liệu tượng trưng cho sự niệm tụng để dứt trừ 108 loại Phiền não.

Chuổi trung tràng có 54 hạt biểu thị hành giả Phật Giáo tu trì phải tuân thủ các pháp Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Tín, Thập Hồi Hướng và bốn Pháp Thiện Căn. Chuổi tiểu tràng gồm có 27 hạt tượng trưng cho mười tám Pháp Học Nhân và chín Pháp Vô Học.

Chuổi 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật. chuổi 18 hạt tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán. Chuổi 16 hạt tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba La Mật. Chuổi 14 hạt tượng trưng cho  mười bốn Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Chuổi 12 hạt tượng trưng cho  mười hai Nhân Duyên. Chuổi 9 hạt tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa. Ngoài ra còn chuổi 1080 hạt, 42 hạt và chuổi Mật Tông có chổ dùng 110 hạt.

Chuổi được dùng rất nhiều chất liệu để làm, thường thấy nhất như chuổi kết bằng hạt Bồ Đề, hạt Kim Cang, ngoài chuổi hạt còn được dùng chất liệu là thất bảo để làm. Như Vàng, Ngọc, Lưu Ly, San Hô, Hổ Phách..v.v… những chuổi tràng được làm bằng chất liệu quý thường là do các thí chủ học hạnh bố thí của Bồ Tát Vô Tận Ý mà phát tâm cúng dường cho tượng Phật hoặc các bậc Trưởng Lão Đạo cao Đức trọng trong Phật Giáo.

Chuổi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuổi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành.

Chuổi Tràng Bồ Đề Tinh Nguyệt

Chuổi Tràng Lưỡng Giới Bồ Đề Tinh Nguyệt

Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng

Chuổi Tràng Kim Cang Thiên Chu Tây Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Lục Tùng Ấn Độ

Chuổi Tay Kim Cang Việt Nam

Chuổi Tràng Kim Cang Lưỡng Giới Tây Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Mật Lạp Tây Tạng

Chuổi Tràng Kim Cang Trung Quốc

Chuổi Tràng Tử Đàn Tây Tạng

Chuổi Tràng Phật Nhãn Bồ Đề Tây Tạng

Chuổi Đại Tràng Hắc Đàn Trung Quốc

Chuổi Tay Hương Đàn Hàn Quốc

Chuổi Tay Bồ Đề Trung Quốc

Chuổi Tràng Tử Đàn Ấn Độ

Chuổi Tràng Trầm Hương Việt nam

Chuổi Tràng Thủy Trầm Hương Việt Nam

Chuổi Tay Trầm Hương Việt Nam

Chuổi Trầm Hương Việt Nam

Chuổi Tràng Sa Thạch Lưỡng Giới nhật Bản

Chuổi Tràng Hồng Thạch Lưỡng Giới Nhật Bản

Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á

Chuổi Tay Mật Lạp Đỏ Trung Đông

Chuổi Tràng Mật Lạp Trung Á

Chuổi Tay Mật Lạp Trung Á

Chuổi Tràng Bạch Trầm Thiên Thiết

Chuổi Tràng Ngà Tử San Hô

Chuổi Tràng Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới Nhật Bản

Chuổi Tràng Hổ Phách Lưỡng Giới Đại Đàn Nhật Bản

Chuổi Tràng Lưỡng Giới Hổ Phách Trung Á

Chuổi Tay Hổ Phách Trung Á

Chuổi Nhật Liên Tông Hổ Phách Miến Điện

Chuổi Tràng Hổ Phách Trung Á

Chuổi Đại Tràng Hổ Phách Trung Á

Chuổi Tràng Hương Phách Tây Tạng

Chuổi Tràng Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tràng Hổ Phách Trung Đông

Chuổi Tràng Hương Phách Thiên Chu Tây Tạng

Chuổi Tràng Huyết Phách Chiêm Thành Việt Nam

Chuổi Tràng Kim Phách Trung Á

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt Nam

Chuổi Tràng Huyết Phách Việt Nam

Chuổi Tay Huyết Phách Việt Nam

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt Nam

Chuổi Tay Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tay Hổ Phách Liên Xô

Chuổi Tay Hổ Phách Chiêm Thành Việt Nam

Chuổi Tràng Huyết Phách Việt Nam

Chuổi Tay Kim Phách Miến Điện

Chuổi Tràng Sơn San Hô Tây Tạng

Chuổi Tay Mật Lạp Tây Tạng

Chuổi Tràng Mật Lạp Tây Tạng

Chuổi Tràng Chiên Đàn Ấn Độ

Thích Tâm Mãn

theo Chùa Minh Thành

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,13,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,35,chưa phân loại,31,chương trình,1,chuyện ăn chay,50,chuyên môn,23,cộng đồng,14,cổng trại,6,Đạo Phật Ngày Nay,4,đi và viết,10,điểm sách,6,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,615,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,9,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh - tổ chức,11,HĐXH,44,hoạt động,3,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,5,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,54,nếp sống,150,nghệ thuật,263,nghi thức,8,nghiên cứu,41,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,người đẹp,13,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,Pháp Luân,59,pháp phục,6,pháp thoại,43,Pháp Uyển,4,phật đản - an cư,7,phật giáo,976,phật giáo thế giới,39,phật pháp,363,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách gđpt,3,sách nói,5,sân khấu,1,sự kiện,85,sức khỏe,38,tài liệu,7,tâm tình lam,51,tạp chí pdf,3,tập san pdf,64,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ,42,thơ văn,153,thời sự,341,thông báo,17,thủ công trại,7,thư họa,17,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,157,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,4,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,trình chiếu,3,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tư liệu,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,39,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Hình Ảnh và Ý Nghĩa Chuỗi Tràng Niệm Phật
Hình Ảnh và Ý Nghĩa Chuỗi Tràng Niệm Phật
http://lh4.ggpht.com/-YN_0tXj9WnE/TsXp1Ky2EzI/AAAAAAAAF08/banIrABH274/c8_thumb%25255B11%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh4.ggpht.com/-YN_0tXj9WnE/TsXp1Ky2EzI/AAAAAAAAF08/banIrABH274/s72-c/c8_thumb%25255B11%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2011/11/chuoi-dung-lam-vat-trang-suc-xuat-hien.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2011/11/chuoi-dung-lam-vat-trang-suc-xuat-hien.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Tất Cả Bài Viết KKhông Tìm Thấy Bài Viết XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi Trang chủ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết RECOMMENDED FOR YOU MỤC LƯU TRỮ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG Not found any post match with your request Về trang nhà Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED ABC Copy hết tất cả Chọn hết tất cả All codes were copied to your clipboard Không thể copy codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy