$show=home$type=grid$c=4$m=0$sn=0$rm=0$icon=standard$tbg=rainbow

$hide=home

$show=/p/hdxh.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[HOẠT ĐỘNG]$show=/p/hdxh.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/hdxh.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=300$c=21$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

$show=/p/life.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/life.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/trip.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/trip.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/veg.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[QUÁN CHAY]$show=/p/veg.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/veg.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[CHUYÊN MÔN]$show=/p/gdpt.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[TÀI LIỆU]$show=/p/gdpt.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[THỜI SỰ]$show=/p/buddhism.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[PHẬT PHÁP]$show=/p/buddhism.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

Giới thiệu “BỘ LỊCH PHẬT GIÁO NHÂM THÌN 2012” chủ đề “BỒ TÁT HẠNH”

CHIA SẺ:

CĐO – Năm hết tết đến, nhà nhà bắt đầu thay tờ lịch cũ bằng tờ lịch mới. Tờ lịch mới sẽ càng đẹp và ý nghĩa hơn nếu có hình tượng chư Phật t...

CĐO – Năm hết tết đến, nhà nhà bắt đầu thay tờ lịch cũ bằng tờ lịch mới. Tờ lịch mới sẽ càng đẹp và ý nghĩa hơn nếu có hình tượng chư Phật tràn đầy đạo vị đem đến cho mọi thành viên trong gia đình thân tâm an lạc. CĐO xin giới thiệu đến quý vị Bộ lịch Phật giáo thiếu nhi 2012 chủ đề "Bồ tát Hạnh" do Phổ Hiền Đạo Tràng phát hành. Quý vị click vào ảnh để tải ảnh lớn và đẹp hơn.

lich-phat-giao-2012-nham-thin (13)

Tranh bìa: QUÁN ÂM DU NAM HẢI – Avalokiteshvara - 觀音菩薩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (4)

Tranh: Phạm An Vinh - Thơ: PHĐT

Bìa bộ lịch "Bồ Tát hạnh" lấy hình Đức Quán Âm là bìa, Ngài cưỡi rồng, dáng vẻ oai nghi nhưng đầy từ bi, đạp sóng nghiệp trần lao, cứu chúng sanh ra khỏi biển khổ. Vì vậy, hành Bồ Tát đạo lấy Quán Âm hạnh làm đầu, nghe nhiều mà nói chẳng bao nhiêu :D dùng nhĩ căn viên thông để phương tiện hóa độ, giúp chúng sanh xả bớt phiền não truyền năng lượng từ bi tam muội giúp chúng sanh an trụ trong sự tịnh minh.

Đại từ đại bi Quán Thế Âm
Nhân gian tôn kính bậc Mẫu Từ
Thường ngự thần long du Nam Hải
Tầm thinh cứu khổ ứng hiện lai.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

THÁNG 1: DI LẶC BỒ TÁT NGHÊNH XUÂN - Maitreya Buddha - 彌勒菩薩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (6)

Tranh: Đinh Việt Cường - Thơ: PHĐT

Chúc mọi người một mùa xuân an vui, đầy đủ, miệng ai cũng đều cười hoan hỷ như Phật Di Lặc bụng ai cũng rộng lớn chứa đầy tình thương đối với tất cả chúng sanh nhé. Đặc biệt chúc các bạn nào ốm ròm được mập tròn như Phật Di Lặc, còn các bạn mập tròn thì đừng tủi thân mà hãy luôn tươi vui rạng rỡ và được mọi người kính mến như Phật Di Lặc nhé ;)

Bụng lớn từ bi, tâm hoan hỷ
Sáu trẻ nghịch đùa với vô vi
Long Hoa mở hội, dân hạnh phúc
Thái bình hòa ca khúc xuân thì.

Nam Mô Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.

Tháng 2: CỬU PHẨM LIÊN HOA - Children of Pure Land - 九品蓮花

lich-phat-giao-2012-nham-thin (8)

Tranh: Kapie Eipak Trần Nguyễn Tuấn Anh - Thơ: PHĐT

Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra.

Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát

Tháng 3: PHỔ HIỀN BỒ TÁT THẬP NGUYỆN  - Samantabhadra Bodhisattva  - 普賢菩薩十愿 

lich-phat-giao-2012-nham-thin (7)

Tranh: Bùi Thị Thanh Xinh  - Thơ: Thầy T.T.T

Trong tranh có hình thập giả kính đố các bạn nhứt giả bắt đầu từ đâu? :D

Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỉ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng.

An nhiên tĩnh toạ tâm thanh tịnh
Văn hay chữ tốt sách tấn tu
Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện
Vững chí bền tâm thoát ái hà.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Tháng 4: VĂN THÙ BỒ TÁT - Manjushri Bodhisattva  - 文殊師利菩薩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (5)

Tranh: Lâm Vạn Sơn - Màu: Đoàn Minh Mẫn - Thơ: PHĐT

Đảnh tụ hào quang như vầng nhật
Dụng gương trí huệ trảm vô minh
Đoan tọa thanh sư du thập xứ
Truyền thế Như Lai minh huấn từ.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Tháng 5: LỤC CÚNG  - Six Types of Offering  - 六供

lich-phat-giao-2012-nham-thin (11)

Tranh: Bùi Thị Thanh Xinh - Thơ: PHĐT

Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn
Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường
Ngưỡng mong chư Phật mười phương
Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tháng 6: ĐẠI KIM CANG DIỆU KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁT  - The Golden-Hued Peacock King Bodhisattva - 大金刚妙孔雀明王菩薩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (10)

Tranh: Đinh Việt Cường - Thơ: Thầy T.T.T 2

Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng
Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian
Chân đạp hà sa vô minh giới
Đưa người trở lại chốn Tây phang.

Nam Mô Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát.

Tháng 7: VI ĐÀ HỘ PHÁP - Vajrapani Bodhisattva  -護法韋馱尊天菩薩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (12)

Tranh: Lâm Vạn Sơn  - Thơ: PHĐT

Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường
Hào quang kim giáp phóng tam châu
Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm
Tề ác phò chơn trấn đạo tràng.

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

Tháng 8: ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐỘ TAM ĐỒ - Ksitigarbharaja Bodhisattva  - 地藏菩薩渡三途

lich-phat-giao-2012-nham-thin (14)

Tranh: Đinh Việt Cường - Thơ: Thầy T.T.T 2

Châu sáng tròn vành soi ngục tối
Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm
Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng
Tây phương trực chỉ thoát luân hồi.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tháng 9: ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT TIẾP DẪN TÂY PHƯƠNG - Mahasthamaprapta Bodhisattva - 大勢至菩薩接引西方

lich-phat-giao-2012-nham-thin (9)

Tranh: Lê Na Phổ Mẫn - Thơ: PHĐT

Phổ từ thị hóa chúng sanh
Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương
Liên đài tỏa ngát thiền hương
Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh.

Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

Tháng 10: THIỆN ÁC NHÂN QUẢ - The Law of Karma  - 善惡因果

lich-phat-giao-2012-nham-thin (3)

Tranh: Phạm Đình Thịnh Zen Chip - Màu: Zen Chip & Lê Na  - Thơ: Sưu tầm (không rõ tên tác giả)

Thế gian vạn sự chẳng thường bền
Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên
Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả,
Tội đày, phước hưởng, tại mình ên.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tháng 11: BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ - Bodhidharma Patriarch - 菩提达摩

lich-phat-giao-2012-nham-thin (1)

Tranh: Phạm An Vinh - Thơ: Thầy T.T.T 2

Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng
Gậy hài một chiếc tiến Đông đô
Mở nẻo thiền từ về Tây trúc
Sanh tử hai đường nhân duyên chọn
Hành giả hiểu rồi sách tấn tu.

Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư.

Tháng 12: ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI - Pray for the world  - 同心为世界和平祈祷

lich-phat-giao-2012-nham-thin (2)

Tranh: Thai My Phuong - Màu: Bùi Thị Thanh Xinh - Thơ: PHĐT

Đạo chơn thật là đạo cứu đời
Bất kể sắc hình từ khắp nơi
Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện
Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hồng Hòa Vi (tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,13,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,35,chưa phân loại,31,chương trình,1,chuyện ăn chay,50,chuyên môn,22,cộng đồng,14,cổng trại,6,Đạo Phật Ngày Nay,4,đi và viết,10,điểm sách,6,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,118,du khảo,1,du lịch,55,Đức Phật A Di Đà,12,GĐPT,109,GĐPT QĐSG,5,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,9,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh - tổ chức,11,HĐXH,44,hoạt động,3,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,5,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,54,nếp sống,150,nghệ thuật,263,nghi thức,8,nghiên cứu,41,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,người đẹp,13,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,Pháp Luân,59,pháp phục,6,pháp thoại,43,Pháp Uyển,4,phật đản - an cư,7,phật giáo,976,phật giáo thế giới,39,phật pháp,363,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách gđpt,3,sách nói,5,sân khấu,1,sự kiện,85,sức khỏe,38,tài liệu,7,tâm tình lam,51,tạp chí pdf,3,tập san pdf,64,thắng cảnh,17,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ,42,thơ văn,153,thời sự,341,thông báo,17,thủ công trại,7,thư họa,17,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,155,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,4,trại - lửa trại,2,Triệu Minh Thi,2,trình chiếu,3,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tư liệu,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,39,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Giới thiệu “BỘ LỊCH PHẬT GIÁO NHÂM THÌN 2012” chủ đề “BỒ TÁT HẠNH”
Giới thiệu “BỘ LỊCH PHẬT GIÁO NHÂM THÌN 2012” chủ đề “BỒ TÁT HẠNH”
http://lh3.ggpht.com/-yXaBwMTgQaM/TvYFovNinRI/AAAAAAAACKk/CVXymysO0p0/lich-phat-giao-2012-nham-thin%252520%25252813%252529_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh3.ggpht.com/-yXaBwMTgQaM/TvYFovNinRI/AAAAAAAACKk/CVXymysO0p0/s72-c/lich-phat-giao-2012-nham-thin%252520%25252813%252529_thumb%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2011/12/gioi-thieu-bo-lich-phat-giao-nham-thin.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2011/12/gioi-thieu-bo-lich-phat-giao-nham-thin.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Tất Cả Bài Viết KKhông Tìm Thấy Bài Viết XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi Trang chủ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết RECOMMENDED FOR YOU MỤC LƯU TRỮ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG Not found any post match with your request Về trang nhà Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED ABC Copy hết tất cả Chọn hết tất cả All codes were copied to your clipboard Không thể copy codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy