$show=/p/hdxh.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[HOẠT ĐỘNG]$show=/p/hdxh.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/hdxh.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=300$c=21$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

$show=/p/life.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/life.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/trip.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/trip.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/veg.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[QUÁN CHAY]$show=/p/veg.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/veg.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[CHUYÊN MÔN]$show=/p/gdpt.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[TÀI LIỆU]$show=/p/gdpt.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[THỜI SỰ]$show=/p/buddhism.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[PHẬT PHÁP]$show=/p/buddhism.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

[sách nói] KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

CHIA SẺ:

Lời dẫn: Mặc dù quyển sách KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ gây ra nhiều tranh cãi trong giới tại...

Lời dẫn: Mặc dù quyển sách KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ gây ra nhiều tranh cãi trong giới tại gia lẫn xuất gia. Ở bài viết này Chánh Đạt Online không có ý chỉ trích cũng như phê phán hoặc có ý kiến về quyển sách KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ mà chỉ đơn giản giới thiệu đến anh chị em quý phật tử và đạo hữu một quyển sách phật pháp.

Chánh Đạt Online cho rằng mọi ý kiến chỉ là võ đoán cho đến khi chính anh chị em, quý đạo hữu và Phật tử tự mình đọc và trải nghiệm như bài kinh Kalama mà Đức Phật từng thuyết giảng cho đại chúng. (vì sao gây hồ nghi và tranh cãi xin xem ở phần cuối bài viết này)


01. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

02. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

03. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

04. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI

05. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI


LỜI NGƯỜI ẤN TỐNG (CĐO: bài viết gốc từ trang nhà Quảng Đức)

Có nhiều người cho rằng tu thành Phật trong hiện đời chỉ là một điều ảo tưởng. Chỉ có những bậc Bồ Tát, các vị tổ sư cao siêu danh đức ngày xưa mới có thể tu thành Phật được, còn chúng sanh nhất là những người Phật tử tại gia thì làm sao có thể tu thành Phật ngay trong đời được.

Sự ngộ nhận nầy đã bị phá tan hoàn toàn bởi một cuốn sách được viết dưới tựa đề “Kinh  nghiệm niệm Phật“ của một người Phật tử tại gia mà đời sống của vị này rất bình thường và cũng không phải là một người có địa vị cao quý hay đặc biệt gì trong xã hội. Đó chỉ là một phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ khác cũng có gia đình con cái cũng đi làm việc kiếm sống hàng ngày  cũng bon chen giữa cuộc đời và cũng chịu nhìều sự đau khổ như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên người phụ nữ này có một điều khác biệt là may mắn ngộ được Phật Pháp và do một duyên lành thúc đảy cô ta quyết tâm niệm Phật và đã thành Phật"

Tôi nói việc này không phải là một điều hý luận mà là sự thật căn cứ trên kinh điển và sự hiểu  biết của tôi. Người phụ nữ này đã đạt được nhất tâm bất loạn (tức niệm Phật Tam muội) sau khi trải qua một giai đoạn dài trì chí trong công phu niệm Phật. Điều này không phải là một sự mới mẽ nhưng nó có vẻ đặc biệt. Vì trong lịch sử thiền môn cũng có rất nhiều vị Tăng đã tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chứng đắc được những năng lực thần thông, trí huệ cao siêu. Nhưng những vị này đã tuyệ đối giữ kín những sở chứng của mình và không thi thố công bố cho moị người biết.(do giới luật của Phật không cho phép). Nhưng hiện tượng một người phụ nữ tu tại gia, hàng ngày chung đụng thế sự, gia duyên bận rộn phiền não khó diệt mà vẫn tu chứng được pháp môn niệm Phật với bằng chứng hiễn nhiên được ghi lại trong cuốn sách này thì quả là một điều quá ư đặc biệt.

Nhân sự đặc biệt đây mà tôi không ngần ngại in lại quyển sách này để kính biếu tất cả các vị Phật tử nói chung Tăng và tục có dịp chứng nhận một thành quả không phải từ trên trời rơi xuống mà rỏ ràng do nổ lực và sự quyết tâm vô biên. Điều này cho thấy lời Phật dạy vạn lần chân thật. “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nếu biết dụng tâm thì sẽ thành Phật“

Bao nhiêu năm hành đạo tại Anh Quốc (London), tôi nhận thấy một sự thật đau lòng là rất ít người ngộ được Phật pháp. Chỉ có một thiểu số người có chút căn cơ là hướng về đường đạo. Tuy nhiên cũng không thấy nhiều người trong số này có một quyết tâm dõng mãnh để cầu thành chách giác, mong thoát ly trần nhiễm.

Tôi đã cố gắng bằng hết tâm huyết để phổ biến giáo lý, giảng dạy Phật pháp nhưng đó chỉ là việc làm „gải ngứa“ không độ được bao nhiêu người. Có lẻ phận do túc nghiệp riêng của tôi, phần do mình không có phước đức và tài năng, mới sanh ra cớ sự này. Hôm nay nhân đọc được quyển sách „Kinh Nghiệm Niệm Phật“ của cư sỹ Diệu Âm Tôi mới chợt choàng tỉnh, thì ra có thể có một yếu tố chưa được khai thác đúng, nên chúng sanh không chịu “ngộ“ Phật pháp. Yếu tố này có thể là “điều kiện bằng chứng“ để chúng sanh tin tưởng đặng phát tâm tu tập.

Trong  suốt 12 năm hành đao ở London Anh Quốc tôi thường giảng nói rằng: “Cuộc đời chỉ là ảo mộng“ nhưng không mấy ai tin là do không có một chứng liệu hiển nhiên nào??! Cư sỹ Diệu Âm  sau khi đạt được Niệm Phật Tam muội đã tự thố lộ rằng bao nhiêu lâu nay cô đã lầm lẩn nhận giả làm chân nhận giặc làm cha. Bây giờ cô đã thấy sự thật của cuộc đời, xa hoa, phú quý, tiền bạc của cải và sự nghiệp thế gian chẳng qua là những miếng mồi để nhữ chúng sanh chìm đắm trong bể khổ mênh mông của sanh tử.

Riêng tôi, thật sự trong bao nhiêu năm tu hành đối với 84 vạn phiền não tôi chưa diệt dược một tí ti phiền não nào cả, nhưng tự nhiên không biết tại sao tôi có một niềm tin tưởng kỳ dịu rắng tôi sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc sau khi bỏ báo thân này. Đây là điều mà tôi đã gắn chặt trong tâm dù trải qua bao nhiêu chướng nghịch tôi vẫn không rời xa ý niệm này. Tôi nghĩ rằng sự đau khổ nào dù kinh khũng đến đâu cũng không thể kéo dài quá một kiếp sống nếu chúng ta biết tự giác ngộ ngay cuộc đời hiện tại và biết đem tâm lực của mình để phụng sự cho chúng sanh. Phụng sự cho chúng sanh tức là đã cúng dường mười phương Phật. Cúng dường Phật thì phước đức vô lượng. Đem phước đức này hồi hướng để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc và thành tựu chánh giác. Đó là điều tôi mong muốn, tin tưởng và cũng mong muốn tất cả những người có nhân duyên gặp tôi đều sẽ được vãng sanh về Cực Lạc.

Hôm nay tôi muốn xin phép Cư Sỹ Diệu Âm in ra quyển sách này để chúng sanh khắp các gầm trời được đọc và hiểu những kinh nghiệm mà cô đã trải qua bằng tất cả sự thật được trình bày với bằng chứng hiển nhiên. Tôi nghĩ rắng đây là hàm ân của chư Phật ban bố cho chúng sanh. Những lới trong sách này dù rất đơn sơ nhưng năng lực độ hóa của nó rất mãnh liệt khiến cho tôi một người xuất gia đã từ bỏ mọi hệ lụy của cuộc đời, sau khi đọc xong quyển sách này tôi đã ôm hôn nó một cách thắm thiết và bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ lên ba. Nguyên nhân nào đã khiến cho tôi khóc như vậy. Vì tôi cảm nhận được tình thương bao la của Chư Phật đối với chúng sanh không bờ bến. Các ngài thị hiện dưới mọi hình thức để độ chúng sanh như ngài Giác Hạnh trong “Tây Phương Xác Chỉ" tiết lộ trong vòng tám trăm năm ngài đã thị hiện vô số thân từ làm thân tì kheo cho đến thân cư sỹ, làm đồng nam dồng nữ làm thân gái giang hồ làm người đồ tể v.v. tiết lộ xong ngài ẩn mất không ai còn gặp nữa.

Vài dòng giao cảm,
Tỳ Kheo Thích Trí Như
Trụ trì Linh Sơn Tự Anh Quốc

Khởi in tại Ấn Quán SM Printing ngày 1/11 năm 2003 muốn thỉnh sách này xin liên lạc:

Linh Sơn Tự Anh Quốc
76 Beulah Hill SE 19-3EW London
England
Tel 0208 771 5933

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,13,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,35,chưa phân loại,31,chương trình,1,chuyện ăn chay,50,chuyên môn,23,cộng đồng,14,cổng trại,6,Đạo Phật Ngày Nay,4,đi và viết,10,điểm sách,6,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,615,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,9,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh - tổ chức,11,HĐXH,44,hoạt động,3,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,5,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,54,nếp sống,150,nghệ thuật,263,nghi thức,8,nghiên cứu,41,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,người đẹp,13,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,Pháp Luân,59,pháp phục,6,pháp thoại,43,Pháp Uyển,4,phật đản - an cư,7,phật giáo,976,phật giáo thế giới,39,phật pháp,363,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách gđpt,3,sách nói,5,sân khấu,1,sự kiện,85,sức khỏe,38,tài liệu,7,tâm tình lam,51,tạp chí pdf,3,tập san pdf,64,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ,42,thơ văn,153,thời sự,341,thông báo,17,thủ công trại,7,thư họa,17,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,157,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,4,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,trình chiếu,3,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tư liệu,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,39,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: [sách nói] KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI
[sách nói] KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2011/12/sach-noi-kinh-nghiem-niem-phat-va-nhung.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2011/12/sach-noi-kinh-nghiem-niem-phat-va-nhung.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Tất Cả Bài Viết KKhông Tìm Thấy Bài Viết XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi Trang chủ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết RECOMMENDED FOR YOU MỤC LƯU TRỮ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG Not found any post match with your request Về trang nhà Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED ABC Copy hết tất cả Chọn hết tất cả All codes were copied to your clipboard Không thể copy codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy