$show=/p/hdxh.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[HOẠT ĐỘNG]$show=/p/hdxh.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/hdxh.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=300$c=21$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

$show=/p/life.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/life.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/trip.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/trip.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/veg.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[QUÁN CHAY]$show=/p/veg.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/veg.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[CHUYÊN MÔN]$show=/p/gdpt.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[TÀI LIỆU]$show=/p/gdpt.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[THỜI SỰ]$show=/p/buddhism.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[PHẬT PHÁP]$show=/p/buddhism.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

Lịch Phật Giáo

CHIA SẺ:

Lịch Phật giáo - Lịch ăn chay - Các ngày vía trong năm - Các sự kiện Phật giáo - GĐPT

Do đây là lịch tổng hợp,  đa số lễ kỷ niệm lấy theo ngày âm tuy nhiên do thói quen vẫn có một số ngày lấy theo dương lịch. Do vậy trong bộ lịch này Người Áo Lam sẽ ghi chú cẩn thận AL cho Âm Lịch và DL cho Dương Lịch


LỊCH NGÀY TRAI CHO NGƯỜI ĂN TRAI

Hai ngày: 115 AL hằng tháng.

Bốn ngày: 1, 14, 1530  AL hằng tháng.

Sáu ngày: 8, 14, 15, 23, 2930 AL hằng tháng.

Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 2430 AL hằng tháng.

Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 2930 AL hằng tháng.

Một tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 hay tháng 10 AL

Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 AL

Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 AL

Trường trai: Quanh năm suốt tháng


LỊCH CÁC NGÀY LỄ LỚN, NGÀY VÍA, NGÀY HÚY KỴ CÁC TỔ SƯ TRONG PHẬT GIÁO

Tháng giêng

01/01 AL: Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh; ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử (theo Bắc tông)

05/01 AL: Lễ húy nhật đức Đệ Nhị Tăng Thống (tổ chức tại chùa Long Vĩnh)

15/01 AL:

  • Theo Nam tông: đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch;
  • Theo Bắc tông: ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.

22/01 AL: Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần viên tịch.

30/01 AL: Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch.

Tháng hai

08/02 AL: 

  • Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất gia (theo Bắc tông)
  • Vía tôn giả A-nan-đa (theo Bắc tông)

15/02 AL: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, theo Bắc tông.

19/02 AL: Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

21/02 AL: Vía Đức Bồ-tát Phổ Hiền, theo Bắc tông.

Tháng ba

16/02 AL: Vía Đức Bồ-tát Chuẩn-đề, theo Bắc tông.

Tháng tư

04/04 AL: Vía Đức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.

08/04 AL: Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đản sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.

15/04 AL: Theo Nam tông, đây là ngày Ðại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā), kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.

16/04 AL: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.

20/04 AL: Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963).

Tháng sáu

15/06 AL:

  • Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông.
  • Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)

19/06 AL:

  • Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.
  • Vía tổ Khánh Hoà, tổ thứ nhất của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam.

24/06 AL: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)

26/06 AL: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)

27/06 AL: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963)

Tháng bảy

13/07 AL: Vía Đức Bồ-tát Đại Thế Chí.

15/07 AL: Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

30/07 AL: Vía Đức Bồ-tát Địa Tạng Vương.

Tháng chín

02/09 AL: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).

11/09 AL: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).

15/09 AL: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.

19/09 AL: Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

30/09 AL: Vía Đức Phật Dược Sư.

Tháng mười một

01/11 AL: Tổ Huệ Quang, Pháp Chủ GHPGVN, nhiệm kỳ I, viên tịch.

17/11 AL: Vía Đức Phật A-di-đà, theo Bắc tông.

Tháng chạp

08/12 AL:

  • Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, dưới cội Bồ-đề, theo Bắc tông.
  • Tổ Vĩnh Nghiêm, Pháp Chủ Tăng già Bắc Việt, viên tịch.

15/12 AL: Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

20/12 AL: Hoà thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, viên tịch.

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,13,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,35,chưa phân loại,31,chương trình,1,chuyện ăn chay,50,chuyên môn,23,cộng đồng,14,cổng trại,6,Đạo Phật Ngày Nay,4,đi và viết,10,điểm sách,6,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,615,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,9,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh - tổ chức,11,HĐXH,44,hoạt động,3,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,5,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,54,nếp sống,150,nghệ thuật,263,nghi thức,8,nghiên cứu,41,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,người đẹp,13,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,Pháp Luân,59,pháp phục,6,pháp thoại,43,Pháp Uyển,4,phật đản - an cư,7,phật giáo,976,phật giáo thế giới,39,phật pháp,363,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách gđpt,3,sách nói,5,sân khấu,1,sự kiện,85,sức khỏe,38,tài liệu,7,tâm tình lam,51,tạp chí pdf,3,tập san pdf,64,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ,42,thơ văn,153,thời sự,341,thông báo,17,thủ công trại,7,thư họa,17,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,157,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,4,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,trình chiếu,3,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tư liệu,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,39,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Lịch Phật Giáo
Lịch Phật Giáo
Lịch Phật giáo - Lịch ăn chay - Các ngày vía trong năm - Các sự kiện Phật giáo - GĐPT
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/01/calendar.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/01/calendar.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Tất Cả Bài Viết KKhông Tìm Thấy Bài Viết XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi Trang chủ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết RECOMMENDED FOR YOU MỤC LƯU TRỮ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG Not found any post match with your request Về trang nhà Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED ABC Copy hết tất cả Chọn hết tất cả All codes were copied to your clipboard Không thể copy codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy