$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Khóa Tu Niệm Phật – Món chay và bài pháp 09/06/2012

Khóa tu niệm Phật - kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh. PHẨM ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI

Các bạn đồng tu đang chuẩn bị đi lấy thức ăn. Giờ tụng kinh, thọ trai, kinh hành ở Chánh Điện… trang nghiêm đẹp lắm, quá trang nghiêm nên DS không thể nào bỏ hàng ngũ mà đi chụp hình được. Rất tiếc!

Khóa niệm Phật kỳ này có đến gần 40 vị. Buổi sáng bắt đầu lúc 9 giờ, đại chúng tụng kinh đến phẩm thứ mười ba của kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh. Kế đến là cúng ngọ và thọ trai. Mời các bạn cùng thưởng thức các món chay ngon với đại chúng nhe.

Món chính là bún chả giò chay

Bún chả giò chay ăn với dưa leo, xà lách, giá, rau sống,

đồ chua

và đậu phọng rang giã hơi nát

Tất cả làm thành 1 tô bún chả giò chay với đầy màu sắc và hương vị tuyệt vời

Kế đến là bánh bột lọc trần chay

Cả hai món bún chả giò và bánh bột lọc trần chay đều ăn với nước tương pha (pha theo tỉ lệ căn bản là 1 chanh, 1 đường, 1 nước tương và 3 nước)

Tàu hủ ky kho với nấm

Thêm một món tàu hủ kho nữa. Cả hai món kho dùng để ăn cơm. Nhưng 1 tô bún chả giò thì no lắm rồi! Đi tu ở chùa lúc nào thức ăn cũng dư dả

Súp khoai tây, tàu hủ non, đậu Hà Lan và cà rốt

Bánh bột lọc chay

Chè khoai môn, khoai mì và đậu xanh.

Xôi đậu xanh

Nho tươi để tráng miệng là ngon nhất.

Sau thọ trai là kinh hành niệm Phật 3 vòng. Nghỉ trưa tới 2 giờ, xong niệm Phật cho đến 3 giờ. Nghỉ giải lao 10 phút, rồi đến phần thuyết Pháp.

Hôm nay học tới phẩm thứ ba của kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh.

PHẨM THỨ BA: ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI

Bấy giờ đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói, như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp.

- Thế Tôn có nghĩa là người thế gian tôn thờ.

- Oai có nghĩa là khi thấy liền sinh tâm nể phục.

- Quang sáng chói tượng trưng cho trí tuệ có công năng phá tối và hiển thị Pháp.

Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nay đức Thế Tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh rạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm, từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật là hi hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo vai hữu quỳ gối chấp tay bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay Thế Tôn vào Đại Tịch Định, an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hạnh tối thắng của chư Phật. Quá hiện vị lai, Phật Phật nhớ nhau. Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác? Vì sao lại có oai thần hiển diệu thù đặc như vậy, cúi xin đức Thế Tôn chỉ dạy.”

- A Nan thị hiện đa văn và thị giả của Phật. Ngài là tổ thứ hai bên thiền tông. Tổ thứ nhất là Ca Diếp.

- Đức Phật vui vì hạnh nguyện của Phật A Di Đà đã thành tựu, chúng sanh đã được lợi ích, được tiếp dẫn về Cực Lạc.

- Đức Phật sẽ thuyết Pháp thù thắng:  “Bất khả dĩ thiểu thiện căn đắc sanh bỉ quốc” có nghĩa là không phải có một chút ít phước đức nhân duyên mà được sinh về nước kia đâu. Đức Phật Thích Ca trụ vào hạnh của Đức Phật A Di Đà để nói kinh này.

- Ở Ấn Độ khi trịch áo bày vai hữu là tỏ lòng cung kính. Còn ở Trung Hoa thì mặc áo tràng trang nghiêm khi cung kính.

Bấy giờ đức Phật bảo tôn giả A Nan: “Lành thay! Lành thay! Ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cúng dường các bậc A la hán, Bích chi Phật cùng chư Thiên, nhân loại  và các loài bò bay xuẩn động trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Chư Thiên, nhân loại và tất cả hàm linh đời sau đều nhơn lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát.

- Công đức hỏi của A Nan rất lớn, hỏi cho chúng sanh biết để niệm Phật cầu vãng sanh, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Công đức này lớn hơn công đức cúng dường chư Phật, A La Hán…. Vì công đức cúng dường là pháp hữu vi, còn rơi lọt trong vòng sanh tử luân hồi.

Này A Nan! Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần manh, đem lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện, lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn.

- Hoa Ưu Đàm chỉ nở vào thời có đức Phật ra đời, đời không có Phật thì chỉ có trái chứ không có hoa.

- Ý niệm của chư Phật là độ chúng sanh.

- Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc.

A Nan nên biết: Trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được. Có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp, thân và các căn không có sanh diệt. Vì sao vậy?

Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tối thắng tự tại với tất cả pháp. A Nan hãy lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ.

- Tự tại là không còn bị sự trói buộc của thân và tâm.

- Nhất như thừa của Phật A Di Đà là niệm Phật Tam Muội để thành Phật. Tâm là Phật. Tâm làm Phật.

- Lắng nghe, khéo nghĩ nhớ: khi nghe Pháp phải lắng nghe (văn), nghe xong suy nghĩ (tư)  và nhớ lấy lời Phật dạy để thực hành (tu).

Đến 5 giờ chiều là khóa tu kết thúc, tất cả đều ra về với khuôn mặt vui tươi rạng ngời.

Hẹn các bạn kỳ sau nhé. Chúc các bạn nhiều khóa tu học thật vui.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Sương

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,21,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,61,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Khóa Tu Niệm Phật – Món chay và bài pháp 09/06/2012
Khóa Tu Niệm Phật – Món chay và bài pháp 09/06/2012
Khóa tu niệm Phật - kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh. PHẨM ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI
http://lh3.ggpht.com/-bQJWpEtMpTI/T9b22ZY30tI/AAAAAAAAMUA/iDIUSFwfi8w/s1600/KNP090612%252520035%25255B4%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-bQJWpEtMpTI/T9b22ZY30tI/AAAAAAAAMUA/iDIUSFwfi8w/s72-c/KNP090612%252520035%25255B4%25255D.jpg
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/06/khoa-niem-phat-mon-chay-va-bai-phap.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/06/khoa-niem-phat-mon-chay-va-bai-phap.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại