# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Người đồng tính có được xuất gia hay không?

Để tránh những ánh mắt khinh miệt, kỳ thị của người đời, cùng với việc gia đình ép lấy vợ hay chồng, nhiều người đồng tính muốn xin vào chùa...

Để tránh những ánh mắt khinh miệt, kỳ thị của người đời, cùng với việc gia đình ép lấy vợ hay chồng, nhiều người đồng tính muốn xin vào chùa để tu. Họ cho rằng, làm vậy vừa có thể sống bình thường, chuyên tâm tu hành, vừa không ai biết bản thân bị như thế.

TIN LIÊN QUAN

Người đồng tính có nên đi tu hay không, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Thường trực Thành hội Phật giáo TPHCM đã có sự chia sẻ với mọi người như sau.

nguoi-dong-tinh-xuat-gia (3)

Nhiều người đồng tính muốn vào chùa tu để không ai biết mình bị như thế (ảnh minh họa)

Có đi tu cũng không thể thọ Đại giới

Hòa thượng có biết gì về người đồng tính không ạ?

Thông qua các phương tiện truyền thông và các hoạt động xã hội, tôi có biết về những người được gọi là đồng tính. Đây là những người cùng giới (gái - gái, trai - trai) nhưng lại yêu nhau. Họ không muốn lập gia đình với người khác giới mà muốn sống với người như mình. Hoặc nếu có lấy vợ hay chồng cũng chỉ để che mắt thiên hạ.

Hòa thượng có thể chia sẻ về những quy định của nhà Phật để giúp người tu tránh những tình cảm luyến ái thế gian không ạ?

Tu hành là nhằm diệt dục, tránh đi những tình cảm trai gái của thế gian. Việc tiếp xúc, động chạm… qua lại lẫn nhau của những người cùng sống chung với nhau rất dễ nảy sinh những tình cảm luyến ái.

Để giúp những vị xuất gia tu học không rơi vào điều này, giới luật nhà Phật có những quy định như người tu không được ngủ chung trên một giường, Tăng không được ở trong chùa Ni, hay ngược lại...

Ngay trong giới luật của nhà Phật cũng chỉ rõ, người tu hành cần hạn chế những nói năng, động chạm, ôm ấp lẫn nhau… khi tiếp xúc giữa những người khác phái hay cùng giới.

nguoi-dong-tinh-xuat-gia (1)

Người đồng tính không được thọ Đại giới làm Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dù có vào chùa tu học (ảnh minh họa)

Nhà chùa cho rằng đi tu để chuyển nghiệp vậy theo Hòa Thượng người đồng tính có được đi tu ở các tự viện của Phật giáo hay không?

Việc tu hành thì đức Phật có dạy, ai cũng có thể tu tập theo giáo lý của nhà Phật. Không chỉ có con người mà ngay với tất cả chúng sanh.

Riêng với người xuất gia khi bước vào lễ thọ Đại giới, chính thức làm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni (người thầy, cô trong nhà Phật - PV), thường được các bậc Trưởng Thượng (các vị tu tập lâu năm của đạo Phật - PV) hỏi một câu: “Ngươi có phải là một đại trượng phu hay không? - Nếu phải thì cho thọ, còn không thì mời ra khỏi giới đàn”.

Người đại trượng phu không phải là những người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Vì thế với những người đồng tính khi mà có biểu hiện rõ ra bên ngoài thì chắc chắn có đi tu cũng không thể thọ Đại giới. Ngoại trừ những biểu hiện của những người này không phát ra bên ngoài và bản thân họ không nói ra.

Một số quý thầy với tinh thần từ bi của nhà Phật, hướng mọi người đến sự giải thoát nên thu nhận nhưng chỉ có thể cho thọ giới Sa Di (giữ 10 giới - PV) và lên nữa cũng chỉ là giới Bồ Tát. Đây là giới mà người tại gia vẫn có thể thọ nhận trong quá trình tu tập.

Nên sống tốt ở đời thì hơn

Theo Hòa thượng trong các chùa hiện nay có người đồng tính hay không?

Thật ra trong các chùa hiện nay, người đồng tính vẫn có. Nguyên nhân là do những người này vào chùa tu từ nhỏ, chưa xác định được giới tính của bản thân. Chính vì thế khi họ lớn lên lúc đó giới tính mới xuất hiện nên việc này cũng khó tránh khỏi.

Ngoài ra cũng có 1 số trường hợp do mỗi lần tổ chức các giới đàn thọ giới, số lượng giới tử tham dự khá đông nên Ban tổ chức không kiểm soát hết được. Vì thế mới có một số người đồng tính có mặt trong các chùa. Tuy nhiên điều này cũng chỉ với những người không có biểu hiện ra nơi hình tướng.

Những người đồng tính có thể đạt sự giải thoát theo tinh thần của nhà Phật?

Việc tu hành thì nếu ai dốc tâm tu tập chắc chắn sẽ đạt được sự giải thoát. Đức Phật chưa hề nói chỉ người xuất gia mới đạt được, còn người tại gia thì không. Ai cũng có thể đạt sự giác ngộ, nếu tinh tấn tu hành.

Ví dụ như một người tuy bị mù nhưng nếu họ quyết tâm học tập thì chắc chắn vẫn có thể đậu vào một trường đại học nào đó. Điều này ở các kỳ thi đại học ta vẫn có thể bắt gặp.

nguoi-dong-tinh-xuat-gia (2)

Nhiều người vì đi tu từ nhỏ nên khi lớn mới phát hiện bị đồng tính. (ảnh minh họa)

Thưa Hòa thượng, nếu nói như thế thì người đồng tính có thể đạt sự giác ngộ? Vậy sao lại không cho họ thọ Đại giới?

Để làm một người thầy, cô dẫn dắt các Phật tử tại gia tu tập thì điều đầu tiên cần phải có một thân thể hoàn chỉnh. Chỉ khi có thân thể như vậy, người Tăng Ni mới có đủ thân pháp (sức khỏe và tinh thần chuẩn mực) để hoằng dương chánh pháp.

Còn người đồng tính, các vị cứ nghĩ đi, sống trong một nơi toàn là nam đối với Tăng và môi trường toàn là nữ đối với Ni. Thì có ai dám khẳng định sự tiếp xúc, qua lại của những Tăng - Tăng, Ni - Ni này có điều gì xảy ra hay không. Chính vì thể để giữ cho giáo đoàn không bị ảnh hưởng thì Phật giáo mới có những quy định như vậy.

Với những người đi tu mà bị đồng tính, Hòa thượng có lời khuyên gì không ạ?

Với các vị đồng tính thì tôi cho rằng nếu quyết tâm tu hành, dứt bỏ được những tình cảm dục vọng đi thì hãy tiếp tục ở trong chùa.

Còn nếu các vị cảm thấy khó dứt được những tình cảm luyến ái cá nhân thì nên ra ngoài làm một Phật tử tại gia, tiếp tục tu tập. Vì nếu ở lại, các vị có thể khiến cho nhiều Tăng/Ni khác bị ảnh hưởng, không tốt với đại chúng. Đồng thời hình tướng, hành động và lời nói không tốt của người đồng tính rất dễ làm cho người đời có cái nhìn không thiện cảm đối với Giáo hội thì càng mang tội.

Hoài Lương – theo BEE

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,11,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,114,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,25,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,65,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Người đồng tính có được xuất gia hay không?
Người đồng tính có được xuất gia hay không?
http://lh4.ggpht.com/-nboWxiNQkyo/UBCbTo61lBI/AAAAAAAAB80/8d8mGxV7HxU/nguoi-dong-tinh-xuat-gia%252520%2525283%252529%25255B7%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh4.ggpht.com/-nboWxiNQkyo/UBCbTo61lBI/AAAAAAAAB80/8d8mGxV7HxU/s72-c/nguoi-dong-tinh-xuat-gia%252520%2525283%252529%25255B7%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/07/nguoi-ong-tinh-co-uoc-xuat-gia-hay-khong.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/07/nguoi-ong-tinh-co-uoc-xuat-gia-hay-khong.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại