$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Thu phí tham quan Yên Tử - Xin đừng hạ thấp giá trị văn hóa - tâm linh

Gần đây, chính quyền TP.Uông Bí tái đề xuất thu phí Tăng Ni, Phật tử đến viếng non Yên Tử. Ông Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP.Uông Bí,...

395376006Chua_dong_yen_tu_1

Gần đây, chính quyền TP.Uông Bí tái đề xuất thu phí Tăng Ni, Phật tử đến viếng non Yên Tử. Ông Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, Quảng Ninh đề nghị: “Triển khai thu phí tham quan Khu di tích Yên Tử nhằm mục đích “tạo nguồn kinh phí chủ động chi cho công tác hoạt động quản lý, bảo tồn và một phần để đầu tư trùng tu, tôn tạo Khu di tích danh thắng Yên Tử”, theo tin từ báo Tuổi Trẻ.

Theo thống kê từ UBND TP.Uông Bí, từ năm 1997 đến nay tổng số tiền tôn tạo và xây dựng tại Yên Tử do Nhà nước đầu tư là 41 công trình với tổng số tiền 142 tỉ đồng, trong khi đó chỉ từ năm 2007 đến nay, số công trình xã hội hóa là 12 công trình với tổng số tiền lên tới 402 tỉ đồng.

“Cũng theo UBND TP.Uông Bí, số lượng khách đến với Yên Tử đã tăng từ 100.000 lượt (năm 2006) lên 2 triệu lượt (năm 2011). Có thể thấy rất rõ là từ khi dừng việc thu phí tham quan Yên Tử thì số lượng du khách tăng đột biến, thêm nữa là các công trình văn hóa tâm linh được xây dựng quy mô, đầu tư có hiệu quả hơn mà hoàn toàn chỉ dựa trên nguồn kinh phí xã hội hóa (do người dân đóng góp)”.

Cái gì dân tự nguyện đóng góp vẫn phong phú hơn điều kiện bắt buộc do Nhà nước đưa ra. Tâm linh là việc tùy hỷ, không thể quy ra tiền. Kinh tế chỉ có giá trị trong lãnh vực kinh doanh; nhà chùa không phải là môi trường để địa phương lấy cớ  thu chi. Cuộc sống phải có tính toán là chuyện đương nhiên, nhưng tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng do dân đóng góp không thể là nơi làm ăn kinh tế dù dưới bất cứ nhãn hiệu nào. Huống nữa, Yên Tử là một địa linh đối với dân tộc, một ân điển đối với nhân dân - nơi gắn liền với nhân vật lịch sử - Đức vua Trần Nhân Tông - vị minh quân đã đem lại hưng thịnh, độc lập cho nước nhà được nhân dân kính ngưỡng.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: “Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân tông không chỉ là một vị vua anh minh mà còn là một thiền sư đắc đạo. Người đã gây dựng Thiền phái trúc lâm Yên Tử làm huy hoàng nền phật giáo Việt Nam. Đồng thời Ngài cũng là một nhà văn hóa kiệt xuất, người đã để lại cho nhân dân ta những thành quả to lớn mang tính kế thừa lịch sử văn hóa dân tộc. Điều quan trọng và cốt lõi là phải duy trì và bảo tồn quần thể di tích này để gìn giữ cho con cháu đời sau.”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư): “Chúng ta cần phát huy những tinh thần, tư tưởng cao đẹp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hòa bình... Với tư tưởng tu hành nhưng không trốn tránh việc đời, tinh thần hòa hợp dân tộc, đại đoàn kết toàn dân của Phật hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta phải phát huy cao hơn nữa sự gắn bó của Phật giáo với công cuộc đổi mới đất nước đang diễn ra, đúng với tinh thần “Phật giáo trong lòng dân tộc”, “ở đạo vui đời” như những gì mà sự nghiệp lừng lẫy, tư tưởng cao đẹp của vua Trần Nhân Tông đã thể hiện và được lịch sử dân tộc ghi nhận, tôn vinh.”

(Phát biểu nhân Đại lễ kỷ niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt)

Không bao lâu trước đây, đã có việc đề nghị quản lý thùng công đức của chùa, giờ đây lại thêm đề nghị thu phí Tăng Ni, Phật tử hành hương thánh địa Yên Tử! Không biết sau đó là những gì nữa.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng khi thực hiện vấn đề thuộc lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh nên xem xét kỹ, không nên đánh đồng với lợi lộc vật chất. Yên Tử là đất thiêng của Tổ quốc, không phải là đặc quyền của Quảng Ninh thì không thể khống chế quần chúng và cơ sở tâm linh bằng việc thu phí. Yên Tử luôn là quê cha đất tổ của người dân Việt, không nên vì lý do gì đó hạ thấp giá trị văn hóa, chính trị và tâm linh của tiền nhân bằng việc quy định thu phí bằng tiền bạc. Mong hãy thể hiện nét văn hóa - tâm linh của đất nước hơn là quyền lợi vật chất của một địa phương.

“Cửa chùa rộng mở” - đó là nét đẹp có từ lâu đời trong truyền thống văn hóa dân tộc mà Phật giáo đã gắn bó hai ngàn năm qua. Bởi vậy, không ngạc nhiên gì có rất nhiều phản ứng của quần chúng nhân dân trước đề nghị này, cũng như đã và đang có trước dự thảo “quản lý hòm công đức” của nhà chùa do các cơ quan chức năng về quản lý văn hóa đề nghị.

Mong đây chỉ là ý kiến cá nhân. Hy vọng chính quyền Quảng Ninh không bao giờ chấp nhận một đề nghị nông nổi như thế.

Minh Mẫn
(theo GNO)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,21,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,61,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Thu phí tham quan Yên Tử - Xin đừng hạ thấp giá trị văn hóa - tâm linh
Thu phí tham quan Yên Tử - Xin đừng hạ thấp giá trị văn hóa - tâm linh
http://lh6.ggpht.com/-RLXz45RDfp0/T_o_QN9rYCI/AAAAAAAABUg/qMt8dxt_5R4/395376006Chua_dong_yen_tu_1%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh6.ggpht.com/-RLXz45RDfp0/T_o_QN9rYCI/AAAAAAAABUg/qMt8dxt_5R4/s72-c/395376006Chua_dong_yen_tu_1%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/07/thu-phi-tham-quan-yen-tu-xin-ung-ha.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/07/thu-phi-tham-quan-yen-tu-xin-ung-ha.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại