$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

[kịch bản văn nghệ gđpt] Con Nai Hiền

* Lưu Ly : Đây là kịch bản được viết dành cho các em Oanh Vũ. Không những là thoại kịch mà trong kịch bản còn cho chúng ta cả những đoạn ...

* Lưu Ly: Đây là kịch bản được viết dành cho các em Oanh Vũ. Không những là thoại kịch mà trong kịch bản còn cho chúng ta cả những đoạn ngắn đưa mình vào dân ca. Một khung cảnh thuần chất Việt đã được anh Lục Thiện Hoa cố gắng chuyển thể để truyền tải đến người thưởng thức.

Có thể dàn dựng kịch bản này theo hướng nhạc kịch sẽ sinh động hơn, các em Oanh Vũ chúng ta sẽ thích thú hơn và nhất là hiệu quả giáo dục sẽ cao hơn.

kịch bản gđpt con nai hiền - văn nghệ gđpt

NAI NỮ 1: – Các bạn ơi! [Ơi!] Mình thấy anh Nai Vàng đang hái bông.

NAI NỮ 2: (Phỏng theo làn điệu Lý cây bông)

Em thấy bông xanh, bông tím rồi lại vàng bông.

Bông chi kia mà thấy đẹp, ơi chị ơi!

Là bông nói chung bông rừng, bông rừng đẹp thấy hông?

Là bông nói chung bông rừng, bông rừng đẹp thấy hông?

- Các em ơi! [Ơi!] Anh tặng mỗi em một cành hoa.

Bông xanh, bông tím rồi lại vàng bông, ơi người ơi!

Bông chi kia mà thấy đẹp, ơi người ơi?

Là bông nói chung bông rừng, bông rừng đẹp thấy hông?

Là bông nói chung bông rừng, bông rừng đẹp thấy hông?

NAI VÀNG: – Các em à! Hồi sáng giờ, chúng ta đã làm nhiều công việc và đã vui chơi thoả thích. Bây giờ, trước khi về phụ giúp cha mẹ, anh có một đề nghị.

NAI BẦY: – Đề nghị gì vậy anh?

NAI VÀNG:       – Chúng ta hãy cùng nhau hốt lá khô để rừng được an toàn hơn!

NAI BẦY: – Chúng em xin tình nguyện.

(Đồng dao – của Lục Thiện Hoa)

Lá khô ơi, ta hãy đồng tình! Nào cùng mình ra đến dòng sông.

Lòng Hằng hà thiên thanh uốn quanh,

Xua lá nhanh cho xanh thêm rừng,

Xua lá nhanh cho xanh thêm rừng.

* * *

NAI VÀNG: - Ơ! Người đã tỉnh rồi à?

THỢ SĂN: – Nai Vàng ơi! Lòng dũng cảm hy sinh của Nai Vàng đã cứu ta thoát khỏi thuỷ nạn. Một lạy nầy xin đáp tạ thâm ân.

NAI VÀNG: – Không! Chỉ vì tình thương, ta cứu ngươi. Nhưng xin ngươi cũng hãy cứu ta.

THỢ SĂN: – Thưa Nai Vàng! Tôi xin hứa, kể từ nay, tôi sẽ không săn bắn ở khu rừng này nữa.

NAI VÀNG: – Ta còn cần điều quan trọng hơn nữa.

THỢ SĂN: – Xin Nai Vàng cứ nói.

NAI VÀNG: – Tuyệt đối không được cho ai biết có ta là Nai Vàng ở đây.

THỢ SĂN: – Vâng! Tôi xin thề!

NAI VÀNG: – Ta không cần thề. Chỉ cần danh dự của ngươi. Ta là vật mà biết cứu người, phàm làm người phải hơn vật ở danh dự.

THỢ SĂN: – Tôi xin hứa!

* * *

GIÁO ĐẦU: – Quân sĩ! [Dạ!] Hãy bao vây khu rừng này! Không để một con nai nào trốn thoát. Và hãy nghe đây: Phải bắt sống! Kẻ nào làm trầy xước da thịt của bất cứ con nai nào sẽ bị giam vào đại lao chờ xét xử.

LÍNH: – Thưa Giáo đầu! Lũ nai ngơ ngác trong rừng mà chuyện gì phải cẩn trọng như vậy?

GIÁO ĐẦU: – Đó là lệnh của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã mộng thấy một con nai lông vàng óng ánh rất đẹp. Nai được các con vật trong rừng yêu mến, biết thuyết pháp bằng tiếng người. Vua ra lệnh với lời hứa sẽ trọng thưởng cho ai chỉ hoặc bắt được Nai Vàng. Cũng may đã có người chỉ.

GIÁO ĐẦU: – Quân sĩ! Lục soát tất cả khu rừng!

LÍNH: – Thưa Giáo đầu! Khu vực chúng tôi không có.

LÍNH: – Thưa Giáo đầu! Khu vực chúng tôi cũng không có.

(Tiếng hậu trường)

- Đức vua đến!

GIÁO ĐẦU: – Muôn tâu bệ hạ! Đã lục soát nhiều nơi nhưng không có.

ĐỨC VUA: – Không lẽ phải về không?

GIÁO ĐẦU: – Nếu… đốt…

THỢ SĂN: – Muôn tâu bệ hạ! Phải rồi! Đốt rừng, đốt rừng, bệ hạ ơi!

ĐỨC VUA: - Không! Không thể được!

(Nai xuất hiện)

- Phải! Không nên đốt rừng! Có tôi đây! Thưa Đức vua! Vì sao Đức vua biết tôi ở đây?

ĐỨC VUA: – Chính người này đã dẫn ta đến đây.

NAI VÀNG: – Tôi nghe tiếng đồn Nhà vua được dân chúng kính trọng bởi Nhà vua quý trọng người hiền tài, mến người có danh dự, nghiêm khắc với kẻ vong ân bội nghĩa. Vua rất công bằng cho nên dân tình tặng cho Ngài hai chữ kính trọng, ấy là “Đức vua”. Tại sao hôm nay Đức vua dùng kẻ vong ân bội nghĩa?

ĐỨC VUA: – Ai là kẻ vong ân bội nghĩa?

NAI VÀNG: – Kẻ dẫn Ngài đến đây là kẻ đã vong ân bội nghĩa. Ta đã cứu họ thoát khỏi thuỷ nạn của dòng sông Hằng, và đã làm hô hấp cho tỉnh lại. Trước khi tiễn người về, ta đã dặn rõ rằng: “Tuyệt đối không cho ai biết ta ở đây. Nhưng người lại thất tín.”

ĐỨC VUA: – Gã thợ săn kia! Ngươi còn gì để nói không?

THỢ SĂN: – Muôn tâu bệ hạ! Ngàn lạy bệ hạ! Tội hạ tiện đáng vạn lần chết! Xin bệ hạ tha mạng!

ĐỨC VUA: – Quân sĩ! Chém tức khắc để làm gương!

NAI VÀNG: – Tâu bệ hạ! Nếu bệ hạ đã hiểu tôi là vật biết cứu người, thì xin bệ hạ hãy vì người mà tha cho người.

ĐỨC VUA: – Đúng như Chánh hậu ở nội cung đã nói. Có lẽ Nai Vàng đây là vị Bồ Tát hiện thân. Nhưng Nai Vàng ơi! Nai Vàng xin tha mạng chứ việc xét xử công minh hãy để ta làm tròn!

NAI VÀNG: – Đúng công minh là chuyện của nhân gian, mà trọng trách là những Nhà vua.

(Đội nai con ban đầu xuất hiện để kết. Hát theo điệu Lý cây bông)

Bông xanh, bông tím rồi lại vàng bông, ơi người ơi!

Bông chi kia mà quá đẹp, ơi người ơi!

Là bông nói chung bông nào, bông là đẹp ý bông.

Là bông nói chung bông nào, bông là đẹp ý bông.

* * *

+ Nhân vật: 4 nai nữ, 1 nai nam (Nai Vàng), 3 lính, 1 vua, 1 giáo đầu.

(Lưu Ly số hóa)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,21,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,61,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: [kịch bản văn nghệ gđpt] Con Nai Hiền
[kịch bản văn nghệ gđpt] Con Nai Hiền
http://lh5.ggpht.com/_UO09etorIO8/TZNZtETllMI/AAAAAAAAGmE/4X_tok8boGE/con-nai%5B5%5D.gif?imgmax=800
http://lh5.ggpht.com/_UO09etorIO8/TZNZtETllMI/AAAAAAAAGmE/4X_tok8boGE/s72-c/con-nai%5B5%5D.gif?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/08/kich-ban-van-nghe-gpt-con-nai-hien.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/08/kich-ban-van-nghe-gpt-con-nai-hien.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại