$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Phụng tán Hòa Thượng Thích Minh Châu

萬 行 禪 院 奉 讚 黃 德 整 慧 奉 筆 祥 輝 法 種 自 初 源 雲 地 玄 開 弟 一 傳 淨 日 深 持 光 道 路 潔 圓 上 行 示 高 玄 萬 時 足 發 德 龍 象 行 滿 建 興 座 聖 賢 ...

phung-tan-hoa-thuong-minh-chau

萬 行 禪 院 奉 讚
黃 德 整 慧 奉 筆
祥 輝 法 種 自 初 源
雲 地 玄 開 弟 一 傳
淨 日 深 持 光 道 路
潔 圓 上 行 示 高 玄
萬 時 足 發 德 龍 象
行 滿 建 興 座 聖 賢
明 照 佛 光 常 普 利
珠 王 正 教 永 真 禪
順化故京庚寅年季秋(二拾拾日八月二千零百拾年)

VẠN HẠNH THIỀN VIỆN PHỤNG TÁN

Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

TƯỜNG huy pháp chủng tự sơ nguyên
VÂN địa huyền khai đệ nhất truyền
TỊNH nhật thâm trì quang đạo lộ
KHIẾT viên thượng hạnh thị cao huyền
VẠN thời túc phát đức Long Tượng
HẠNH mãn kiến hưng tọa Thánh Hiền
MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi
CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền

Dịch nghĩa:

Hạt giống pháp tốt đẹp huy hoàng từ cổ xưa
Đất Tổ mở bày truyền trao pháp tối thắng
Sự thanh tịnh được giữ hằng ngày sáng lối đạo
Vườn hạnh tinh tuyền rộng lớn hiện đài cao
Vạn thời tới nay phát xuất bậc Long Tượng
Công hạnh tròn đầy xây nên tòa Thánh Hiền
Sáng chói hào quang Phật pháp thường phổ lợi
Ngọc châu quý nhất là chánh giáo mãi pháp Thiền chân thật.

Dịch thơ:

TƯỜNG huy giống pháp tự sơ nguyên
VÂN địa mở bày đệ nhất truyền
TỊNH nhật giữ gìn khai sáng đạo
KHIẾT viên hạnh lớn hiện cao huyền
VẠN thời phát xuất bậc Long Tượng
HẠNH mãn hưng công ứng Thánh Hiền
MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi
CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền

Thuận Hóa Cố Kinh, Canh Dần niên quý Thu (20.10.2010)


萬 行 院 長 上 明 下 珠
長 老 和 尚 奉 讚
黃 德 整 慧 奉 筆
心 如 堅 住 鎖 祥 雲
智 勝 雄 峰 顯 應 身
明 日 慈 光 開 萬 行
珠 星 碩 德 照 禪 南
圓 通 經 藏 立 場 院
融 攝 三 乘 度 俗 僧
覺 道 精 專 奉 百 歲
靈 山 海 會 迎 慈 行
河內首都壬辰年季秋(初壹日九月 二零一二年)

VẠN HẠNH VIỆN TRƯỞNG thượng MINH hạ CHÂU
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHỤNG TÁN
Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

Dịch âm:

TÂM như kiên trụ tỏa Tường Vân
TRÍ thắng hùng phong hiển ứng thân
MINH nhật từ quang khai Vạn Hạnh
CHÂU tinh thạc đức chiếu Thiền Nam
VIÊN thông kinh tạng lập trường viện
DUNG nhiếp tam thừa độ tục tăng
GIÁC đạo tinh chuyên phụng bách tuế
LINH sơn hải hội nghinh Từ hàng

Dịch nghĩa:

Tâm chân thật vững trụ, tỏa rộng áng mây lành
Trí tuệ cao cả như ngọn núi hùng dũng hiện ứng thân
Mặt trời sáng chói yêu thương khai mở (Đại Học)Vạn Hạnh
Ánh sao ngọc châu cao đức chiếu Thiền học nước Việt Nam
Thông suốt đại tạng kinh sáng lập thành trường viện
Bao dung thu nhiếp ba thừa cứu độ hàng tăng ni, thế tục
Giác ngộ đạo lớn tinh chuyên phụng sự ngót trăm năm
Hải hội Linh Sơn nghinh đón (Giác Linh) Ngài

Dịch thơ:

TÂM như vững trụ tỏa Tường Vân
TRÍ thắng uy hùng hiện ứng thân
MINH nhật ánh từ mở Vạn Hạnh
CHÂU tinh cao đức chiếu Thiền Nam
VIÊN thông kinh tạng lập trường viện
DUNG nhiếp ba thừa cứu tục tăng
GIÁC đạo hiến dâng trăm tuổi lẻ
LINH Sơn hội lớn đón Hiền nhân

Thủ đô Hà Nội, năm Nhâm Thìn, cuối Thu (01.09.2012)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,21,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,61,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Phụng tán Hòa Thượng Thích Minh Châu
Phụng tán Hòa Thượng Thích Minh Châu
http://lh3.ggpht.com/-W0ZzcEvKvhE/UEosOxnZ1hI/AAAAAAAAFNo/BEx8iZ8bBjY/phung-tan-hoa-thuong-minh-chau%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh3.ggpht.com/-W0ZzcEvKvhE/UEosOxnZ1hI/AAAAAAAAFNo/BEx8iZ8bBjY/s72-c/phung-tan-hoa-thuong-minh-chau%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/09/phung-tan-hoa-thuong-thich-minh-chau.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/09/phung-tan-hoa-thuong-thich-minh-chau.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại