# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội từ ngày 21 - 24/11/2012. Thời gian làm việc của Đại hội...

Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội từ ngày 21 - 24/11/2012. Thời gian làm việc của Đại hội: Buổi sáng: 08giờ 00 đến 11giờ 00; Buổi chiều: 14giờ 00 đến 17giờ 00.

Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

Ngày 21 tháng 11 năm 2012:

Buổi sáng:

Tiếp đón Quý Đại biểu. Địa điểm đón: Sân bay Nội Bài và ga Hà Nội và đưa về khách sạn Kim Liên.

- 08giờ 00: Họp báo.

Buổi Chiều:

- 14giờ 00: Họp Ban Phân Ban Trù bị Đại hội và 02 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự để rà soát lại công tác và nội dung, chương trình Đại hội.

 1. Duyệt lại các mặt tổ chức Đại hội.
 2. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự báo cáo về chương trình và nội dung Đại hội.
 3. Ban Nhân sự Đại hội trình dự kiến suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh.
 4. Ban Nhân sự Đại hội trình danh sách tấn phong Giáo phẩm và thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm.
 5. Thông qua nghi thức tấn phong Giáo phẩm.
 6. Ban Nhân sự Đại hội dự kiến nhân sự suy tôn và bổ sung các vị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự.
 7. Phân Ban Tu chỉnh Hiến chương đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 5.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012:

Buổi sáng:

- 08giờ 00: Quý Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- 10giờ 00: Cắt băng khai mạc phòng triển lãm.  

Buổi Chiều:

- 14giờ 00: Đại hội họp phiên họp trù bị, toàn thể Đại biểu dự họp.

 1. Đại biểu tiếp nhận tài liệu Đại hội.
 2. Nghe báo cáo việc thẩm tra tư cách Đại biểu và giới thiệu các đoàn Đại biểu.
 3. Nghe báo cáo Nội quy và Chương trình làm việc của Đại hội.
 4. Nghe thông báo về nghi lễ Khai mạc Đại hội.
 5. Dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, suy cử Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội do Hội đồng Trị sự giới thiệu.
 6. Nghe Ban Trù bị Đại hội báo cáo các vấn đề trong Đại hội:

-  Phân Ban Nội dung báo cáo Đề cương các dự thảo văn kiện trình bày trong Đại hội:

 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI.
 • Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII.
 • Thư gửi Chủ tịch Nước, thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

-  Phân Ban Nhân sự báo cáo nguyên tắc cấu tạo thành phần nhân sự của HĐTS nhiệm kỳ VII và giới thiệu danh sách dự kiến.

-  Phân Ban Tổ chức thông báo chi tiết cần thiết trong sinh hoạt ăn, ở, đi lại trong thời gian Đại hội của Quý Đại biểu.

-  Phân Ban Thông tin Báo chí báo cáo việc tổ chức phòng triển lãm tại Đại hội và đề cương chuẩn bị ấn hành kỷ yếu Đại hội.

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC TRONG 02 NGÀY 23 – 24/11/2012

Ngày 23 tháng 11 năm 2012:

Buổi sáng: Cử hành Nghi thức Khai mạc Đại hội

- 07giờ 30: Cử hành Lễ cầu nguyện tại Chánh điện Chùa Quán Sứ, thành phần dự lễ gồm có:

 • Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.
 • Đại biểu chính thức, Giáo phẩm tiêu biểu và nhân sĩ Phật tử được mời.
 • Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài.
 • Đại diện Phật tử Việt kiều ở nước ngoài.
 • Nghi lễ cầu nguyện do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chủ lễ, thời gian hành lễ là 10 phút. Tất cả Đại biểu dự lễ đều mặc Lễ phục trang nghiêm.

- 07giờ 40: Tất cả Đại biểu giữ nguyên lễ phục đi bộ kinh hành từ Chùa Quán Sứ đến Hội trường Đại hội.

- 08giờ 00: Đón tiếp các Đại biểu khách quý tại phòng khách của Hội trường Đại hội.

- 08giờ 15: Khai mạc Đại hội theo chương trình:

 • Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
 • Niệm Hồng danh Đức Phật (3 lần).
 • Phút mặc niệm.
 • Cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự .
 • Diễn văn Khai mạc.
 • Đoàn Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc dâng hoa chào mừng Đại hội.
 • Báo cáo Tổng kết công tác NK VI (2007 - 2012) của GHPGVN.
 • Phát biểu chúc mừng Đại hội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 • Phát biểu chào mừng Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

- 10giờ 15: Nghỉ giải lao.

- 10giờ 30: Đại hội tiếp tục làm việc

 • Báo cáo Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII.
 • Báo cáo hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ VI GHPGVN.
 • Tham luận của các Ban, Viện Trung ương.

- 11giờ 00: Đại hội nghỉ trưa

Buổi chiều: Đại hội tiếp tục làm việc

- 14giờ 00: Trình bày tham luận của Ban, Ngành, Viện Trung ương, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

- 17giờ 00: Đại hội tạm nghỉ.

Buổi tối

- 19giờ 00: Đại biểu xem văn nghệ tại Hội trường Cung Văn hóa.

Ngày 24 tháng 11 năm 2012:

Buổi sáng:

- 08giờ 00: Lễ đón nhận Huân chương Độc lập của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của UBTWMTTQVN, Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội.

- 09giờ 00: “Ban dự thảo tu chỉnh Hiến chương thông qua bản Hiến chương đã được góp ý Tu chỉnh lần thứ V.

- 10giờ 00: Nghỉ giải lao.

- 10giờ 15:

 • Báo cáo danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư và Đại hội biểu quyết qua thông qua.
 • Đại hội cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm.
 • Thông qua các văn kiện Đại hội.
 • Thư gửi Chủ tịch Nước.
 • Thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

- 11giờ 00: Đại hội nghỉ trưa.

Buổi chiều:

- 14giờ 00:

 • Báo cáo danh sách bổ sung HĐCM và Đại hội suy tôn.
 • Báo cáo danh sách nhân sự HĐTS nhiệm kỳ VII và Đại hội suy cử.

- 15giờ 30: Đại hội nghỉ giải lao.

- 15giờ 45: HĐCM, HĐTS họp bầu Ban Thường trực. Trong thời gian HĐCM, HĐTS họp các Đại biểu xem triển lãm.

- 16giờ 00: Toàn thể Đại biểu trở lại Hội trường, nghe thông báo kết quả bầu Ban Thường trực HĐCM, suy tôn Đức Pháp chủ và các chức danh Ban Thường trực HĐTS. Đại hội cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ. Phân Ban Tổ chức báo cáo danh sách và tài chính do Tăng Ni, Phật tử và các Đoàn thể cúng dường Đại hội.

- 16giờ 30: Đại hội cử hành Lễ Bế mạc.

 • Giới thiệu thành phần quan khách tham dự Lễ bế mạc Đại hội.
 • Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp.
 • Hòa thượng Pháp chủ Ban Đạo từ khuyến giáo đại biểu Đại hội và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
 • Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 • Diễn văn bế mạc Đại hội.
 • Đại hội hồi hướng công đức.

- 17giờ 30: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồngTrị sự đến chào Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

- 18giờ 30: Tiệc liên hoan chào mừng Đại hội thành công.

Ngày 25 tháng 11 năm 2012:

- 06giờ 30: Quý Đại biểu đi tham quan.

- 08giờ 00 : Quý Hòa thượng và chư vị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đến thăm và cám ơn UBTW MTTQVN.

- 10giờ 00: Thăm và cảm ơn UBND Thành phố Hà Nội.

Tiễn các Đoàn Đại biểu về địa phương.

PHÂN BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,11,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,114,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,25,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,65,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII
Chương trình & lịch hoạt động Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII
http://lh3.ggpht.com/-7foGRYYVaNU/UKpqnEKIajI/AAAAAAAAAso/KAaKKIO5iKE/logoghpgvn%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh3.ggpht.com/-7foGRYYVaNU/UKpqnEKIajI/AAAAAAAAAso/KAaKKIO5iKE/s72-c/logoghpgvn%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2012/11/chuong-trinh-lich-hoat-ong-ai-hoi-phat.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2012/11/chuong-trinh-lich-hoat-ong-ai-hoi-phat.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại