# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Đại lễ Hiệp Kỵ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 2014

Ngày 16/12/1969, Thượng toạ Thích Thiện Hoa – Viện Hoá Đạo GHPGVNTN đã ký quyết định số 0176/VHĐ/VP/QĐ trong đó ghi rõ “Nay trân trọng thi...

1 Hiep Ky 14 2 GAz (600x596)

Ngày 16/12/1969, Thượng toạ Thích Thiện Hoa – Viện Hoá Đạo GHPGVNTN đã ký quyết định số 0176/VHĐ/VP/QĐ trong đó ghi rõ “Nay trân trọng thiết lập ngày kỷ-niệm (ngày 8.12.ÂL) pháp định các vị Tăng-sĩ, Cư-sĩ Tiền-bối thuộc Nam Bắc Tôn tại Nam Trung Bắc, hữu công trong Phong trào Chấn- hưng Phật-giáo Việt-Nam, trong hậu bán thế-kỷ 20”.

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại lễ Hiệp kỵ và Trai Đàn chẩn tế được tổ chức lần đầu tiên vào các ngày 31.7.1973 và ngày 01/8/1973. Đến năm 1999 lần đầu tiên sau năm 1975, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lấy ngày Húy nhật của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám, làm ngày Hiệp kỵ của GĐPT Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống đó, hôm qua ngày 06/04/2014 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã tổ chức đại lễ Hiệp Kỹ để tưởng nhớ công đức của chư anh linh chư thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, chư vị ân sư, sáng lập viên, bảo trợ, gia trưởng, huynh trưởng, đoàn viên áo lam quá vãng tại Tu viện Quảng Hương Già Lam số 498/11 Lê Quang Định, Sài Gòn.

Tham dự đại lễ hiệp kỵ năm nay có sự hiện diện đầy đủ các anh chị Huynh trưởng cao cấp cao niên của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Trưởng ban, Phó ban, các ủy viên, phụ tá ủy viên, đại diện các miền và đại diện BHD các tỉnh thị và gia quyến của các hương linh. Chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Thích Đức Chơn – Thượng thủ, Hoà thượng Thích Minh Chiếu – Phó Thượng thủ, Hoà thượng Thích Kiến Tánh – Giám Luật trong Hội đồng Tăng già Chứng minh, Hoà Thượng Thích Minh Tâm- Phó Ban Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Chư Tôn thiền đức trong Ban Thường trực – Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni Cố vấn Giáo hạnh Gia Đình Phật Tử các Tỉnh thị, cùng Ban Kinh sư quang lâm Đàn tràng chứng minh Đại lễ Hiệp kỵ.

Lễ hiệp kỵ là một truyền thống cao quý trong văn hóa dân tộc Việt Nam, hiệp kỹ (giỗ chung) là dịp để cho bà con dòng họ anh em trong cùng một dòng máu tề tưu, gặp mặt để nhân dịp tưởng nhớ tiền nhân mà hâm nóng lại tình cảm họ hàng. Mặc dù anh em Lam viên không cùng chung huyết ống nhưng anh em cùng đi trên Lam lộ, trong tim lại thấm đẫm chất liệu "khói hương" vô nhiễm nên hiệp kỵ là nơi hội ngộ tình lam để "các anh phương xa từ đồi núi oai hùng, chúng tôi miền xuôi miền thùy dương trắng, gặp nhau đây ta chung một chí hướng, đem đuốc tuệ soi đường" (Bài hát "Chí Hướng)

8g30 sáng, trước khi cung thỉnh sư, toàn thể Lam viên có mặt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam đã đến đảnh lễ tưởng niệm, và nhiễu quanh Bảo Tháp Tổ khai sơn Tu viện Quảng Hương Già Lam, Đệ tam Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ân sư GĐPT Việt Nam.

9g ngay sau nghi thức niêm hương bạch Phật của Hòa thượng thượng thủ chứng minh thì ban nghi lễ tiến hành phần dâng lục cúng trang nghiêm.

Trong lời tác bạch anh Trưởng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã thay mặt toàn thể Lam viên dâng lên tấm lòng thành kính xin nguyện đáp đền ân đức cao dày thâm sâu của tiền nhân đã không ngại xương tiếc máu, kiên định khai lập, giữ gìn, vun đắp lý tưởng lam để tổ chức trải qua những cuộc bể dâu vẫn đứng vững để anh em áo lam có nơi tu tập, quay về gặp nhau dưới mái chùa dân tộc. Không những vậy, cho đến nay tổ chức GĐPT đã phát triển quy trên toàn cầu trên khắp năm châu bốn biển.

Đáp lại lời tác bạch của anh Trưởng ban Hòa thượng Thích Minh Chiếu đã có lời dặn dò làm với anh em GĐPT phải trải rộng tấm lòng không phân biệt thân sơ, sang hèn hoặc tư tưởng bởi vì Đạo Phật là đạo Từ bi, là đạo hòa bình của nhân loại, điều này đã được các đại diện toàn thế giới tại Liên Hiệp Quốc công nhận. Anh em Lam viên thấy việc đúng thì làm không ngại khó, không từ nan, không vì "uy vũ" mà làm thay đổi tâm nguyện của tổ chức của bản thân. Hòa thượng cũng tán thán công đức của anh chị em đã vượt qua mọi khó khăn duy trì tổ chức hoạt động đến ngày na.

Ngay sau lễ tiến linh để cầu nguyện đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chư anh linh, chơn linh, hương linh, chơn linh siêu sinh tịnh độ anh Phó Trưởng Ban Nguyên Hoành Lê Văn San thay mặt Ban tổ chức dâng lời tri ân  Chư Tôn thiền đức quang lâm đàn tràng chứng minh, chân thành cảm tạ toàn thể quý bác trong Ban bảo trợ cùng toàn thể áo Lam bốn phương ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để Đại lễ Hiệp kỵ thành công viên mãn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thể hiện tính chất thiêng liêng và tinh thần tri ân, báo ân của từng lớp Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam đối với thâm ân của Chư Thánh Tử Đạo, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Vị Ân Sư, Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh quá cố đã dày công vun đắp cho lý tưởng.

Phóng viên Trang Nhà

DSC_2914 (640x360)

DSC_2928 (640x360)

DSC_2930 (640x425)

DSC_2931 (640x425)

DSC_2932 (640x425)

DSC_2933 (640x425)

DSC_2939 (640x360)

DSC_8450 (640x428)

DSC_8477 (640x428)

DSC_2942 (640x425)

DSC_2960 (640x425)

DSC_2963 (640x360)

DSC_2965 (640x425)

DSC_2967 (640x425)

DSC_2975 (640x425)

DSC_2979 (640x425)

DSC_2981 (640x425)

DSC_3000 (640x425)

DSC_3001 (640x425)

DSC_3016 (640x360)

DSC_3021 (640x425)

DSC_3023 (425x640)

DSC_3030 (425x640)

DSC_3033 (640x425)

DSC_3040 (640x425)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,10,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,112,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,23,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,63,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Đại lễ Hiệp Kỵ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 2014
Đại lễ Hiệp Kỵ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 2014
http://lh4.ggpht.com/-y4QlWSdUllc/U0IcVB4JDjI/AAAAAAAAAI0/S8k0ErHYso8/1%252520Hiep%252520Ky%25252014%2525202%252520GAz%252520%252528600x596%252529%25255B11%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh4.ggpht.com/-y4QlWSdUllc/U0IcVB4JDjI/AAAAAAAAAI0/S8k0ErHYso8/s72-c/1%252520Hiep%252520Ky%25252014%2525202%252520GAz%252520%252528600x596%252529%25255B11%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2014/04/ai-le-hiep-ky-bhd-trung-uong-gpt-viet.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2014/04/ai-le-hiep-ky-bhd-trung-uong-gpt-viet.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại