$show=/p/hdxh.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[HOẠT ĐỘNG]$show=/p/hdxh.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/hdxh.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=300$c=21$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

$show=/p/life.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/life.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/trip.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/trip.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/veg.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[QUÁN CHAY]$show=/p/veg.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/veg.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[CHUYÊN MÔN]$show=/p/gdpt.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[TÀI LIỆU]$show=/p/gdpt.html$type=three$c=3$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

$show=/p/gdpt.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=slider$c=4$a=0$m=0$i=1

[THỜI SỰ]$show=/p/buddhism.html$type=sticky$c=4$a=0$m=0$i=1

[PHẬT PHÁP]$show=/p/buddhism.html$type=carousel$c=4$a=0$m=0$i=1

$show=/p/buddhism.html$type=blogging$c=7$a=0$m=0$pages=1$i=1

Tam Tạng Pháp Sư Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa Thuyết Pháp tại chùa Hoằng Pháp

CHIA SẺ:

Chiều ngày 25/01/2015 (nhằm ngày 06/12 Giáp Ngọ), chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã trang nghiêm long trọng cung đón Ngài Tam Tạng Pháp...

Chiều ngày 25/01/2015 (nhằm ngày 06/12 Giáp Ngọ), chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã trang nghiêm long trọng cung đón Ngài Tam Tạng Pháp Sư thứ 12 Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa đến từ Myanma viếng thăm và giảng pháp.

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (16)

Đức Phật thị hiện ở đời vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Ngài đã đi khắp đất nước Ấn Độ để truyền bá chánh pháp và cũng kể từ đó Phật pháp bén rễ và lan truyền khắp năm châu. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã để lại một gia tài pháp bảo to lớn được các bậc Thánh đệ tử ghi lại trong Tam Tạng Thánh Điển gồm Kinh, Luật, Luận. Ban đầu những thánh giáo được hàng đệ tử truyền miệng với nhau mà không qua ghi chép, truyền thống này được gìn giữ và phát huy lâu dài, những bậc có thể nhớ hết Tam Tạng bằng tiếng Pali được tôn xưng với danh hiệu tôn quý nhất “Đại Trưởng lão Tam Tạng Pháp Sư”.

Trải qua 66 kì thi Tam Tạng (1949 – 2015), đất nước Miến Điện hiện có 13 vị Tam Tạng thuộc lòng và thấu suốt Kinh - Luật - Luận. Ngài Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa là vị thứ 12 đạt được danh hiệu cao quý này.

Tam Tạng Pháp Sư Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa được sanh trong một gia đình Phật giáo tại Sagaing (Miến Điện), năm 11 tuổi Ngài thọ giới Sadi và học Phật pháp tại một tu viện địa phương, sau đó Ngài học tập tại Phật Học Viện với các Bậc Trưởng Lão uyên thâm Phật pháp. Năm 20 tuổi Ngài thọ Đại giới Tỳ kheo. Kể từ đó Ngài không ngừng hành trì pháp học và đạt được nhiều văn bằng Phật học cũng những danh hiệu cao quý do chính phủ Miến Điện và Hội Truyền Bá Pháp Tạng NiKaya trao tặng. Hiện tại Ngài đang giảng dạy lớp đào tạo chư Tăng và Tự Viện của Ngài nổi tiếng là “Nơi đào tạo Tăng tài” với nhiều Sư uyên thâm về pháp học. Những hoạt động về từ thiện và hoằng pháp của Pháp sư đã đem lại sự an lạc hạnh phúc cho nhiều người.

Sau khi viếng thăm Thượng tọa trụ trì Thích Chân Tính, Pháp sư đã có một thời pháp ngắn gởi đến đại chúng tại giảng đường chính chùa Hoằng Pháp.

Trước khi thời pháp được diễn ra, Sư cô Thích Nữ Diệu Hiếu, du học sinh học vị Tiến Sĩ tại Yangon, đã trình bày sơ lược về kỳ thi Tam Tạng Pháp Sư của Myanma và tiểu sử Ngài Đại Trưởng Lão Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa. Tiếp đó, Sư Hộ Giới đã từ bi thông dịch những pháp ngữ của Tam Tạng Pháp Sư.

Pháp sư rất xúc động và hoan hỷ trước tình cảm của chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp. Ngài trình bày sơ lược về những khó khăn và những điểm kỳ đặc của cuộc thi Tam Tạng Pháp sư. Đây là cuộc thi được tổ chức dài ngày nhất và chất lượng kỳ thi này được thế giới công nhận. Để có được danh hiệu Tam Tạng Pháp Sư phải hội đủ nhiều yếu tố: sức khỏe, trí tuệ, sự tinh tấn và nhiều pháp hành Ba - la - mật khác, phải trải qua ít nhất là 10 kỳ thi, thuộc lòng và thông hiểu giáo pháp một cách chắc chắn và hoàn hảo.

Tiếp đến, Ngài đã có những lời sách tấn tu tập cho quý Phật tử. Trên cuộc đời, chúng ta có nhiều hạnh phúc: hạnh phúc về con cái, tiền bạc, hạnh phúc về công việc làm ăn sinh sống, về sự hưởng thụ ngũ dục của thế gian. Thế nhưng, sự hạnh phúc đó không bền vững và đem lại nhiều bất an, lo lắng, buồn rầu, đau khổ cho ta. Chỉ có niềm vui trong chánh pháp mới đem lại hạnh phúc thật sự cho con người. Ngày xưa ông Mahanama hỏi đức Phật làm sao để có được hạnh phúc trong đời sống của người cư sĩ. Phật dạy rằng phải thường nhớ nghĩ đến sáu điều (lục niệm): Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Người nào thường xuyên nhớ nghĩ và quán tưởng đến sáu điều này chắc chắn sẽ có được an lạc hạnh phúc.

Người tu niệm Phật thì phải biết niệm “tánh đức” của Đức Phật, phải hoan hỷ với những đức tánh cao quý nào của Đức Phật mà ta ưa thích. Người nào thường nhớ nghĩ đến Phật sẽ không bị tham, sân, si chi phối. Chúng ta thực hành việc niệm Phật trong mọi oai nghi, mọi không gian và thời gian thì sẽ được an lạc giải thoát trong hiện tại và hướng đến Cực Lạc, Niết Bàn trong tương lai.

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (1)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (2)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (3)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (4)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (5)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (6)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (7)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (8)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (9)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (10)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (11)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (12)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (13)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (14)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (15)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (16)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (17)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (18)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (19)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (20)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (21)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (22)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (23)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (24)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (25)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (26)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (27)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (28)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (29)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (30)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (31)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (32)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (33)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (34)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (35)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (36)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (37)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (38)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (39)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (40)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (41)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (42)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (43)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (44)

tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap (45)

Chùa Hoằng Pháp

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,13,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,35,chưa phân loại,31,chương trình,1,chuyện ăn chay,50,chuyên môn,23,cộng đồng,14,cổng trại,6,Đạo Phật Ngày Nay,4,đi và viết,10,điểm sách,6,Diệu Hoàng,8,đố vui phật pháp,4,đời sống,615,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,GĐPT,110,GĐPT QĐSG,5,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,9,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh - tổ chức,11,HĐXH,44,hoạt động,3,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,5,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,54,nếp sống,150,nghệ thuật,263,nghi thức,8,nghiên cứu,41,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,người đẹp,13,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,Pháp Luân,59,pháp phục,6,pháp thoại,43,Pháp Uyển,4,phật đản - an cư,7,phật giáo,976,phật giáo thế giới,39,phật pháp,363,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách gđpt,3,sách nói,5,sân khấu,1,sự kiện,85,sức khỏe,38,tài liệu,7,tâm tình lam,51,tạp chí pdf,3,tập san pdf,64,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ,42,thơ văn,153,thời sự,341,thông báo,17,thủ công trại,7,thư họa,17,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,157,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,4,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,trình chiếu,3,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tư liệu,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,39,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Tam Tạng Pháp Sư Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa Thuyết Pháp tại chùa Hoằng Pháp
Tam Tạng Pháp Sư Sayadaw Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa Thuyết Pháp tại chùa Hoằng Pháp
http://lh6.ggpht.com/-AoETPE2POeg/VMXpSd_fNqI/AAAAAAAABY0/rO55VAzzo3E/tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap%252520%25252816%252529%25255B9%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh6.ggpht.com/-AoETPE2POeg/VMXpSd_fNqI/AAAAAAAABY0/rO55VAzzo3E/s72-c/tam-tang-phap-su-thuyet-phap-chua-Hoang-Phap%252520%25252816%252529%25255B9%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2015/01/tam-tang-phap-su-sayadaw-bhaddhanta.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2015/01/tam-tang-phap-su-sayadaw-bhaddhanta.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Tất Cả Bài Viết KKhông Tìm Thấy Bài Viết XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi Trang chủ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết RECOMMENDED FOR YOU MỤC LƯU TRỮ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG Not found any post match with your request Về trang nhà Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED ABC Copy hết tất cả Chọn hết tất cả All codes were copied to your clipboard Không thể copy codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy