# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Chùm ảnh 10 nghìn chư Tăng diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay

Vào hôm Chủ nhật, 20/09/2015 – Đã diễn ra buổi diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay, Myanmar, có đến 10 nghìn vị Tăng Myamanmar và ...

Vào hôm Chủ nhật, 20/09/2015 – Đã diễn ra buổi diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay, Myanmar, có đến 10 nghìn vị Tăng Myamanmar và chư tăng Thái Lan tham gia sự kiện.

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (1)

Sự kiện đã làm sống lại tinh thần tràn ngập, tạo sự hài hòa giữa hai quốc gia Phật giáo Quốc đạo Myanmar-Thái lan.

Khai mạc bắt đầu 07 giờ sáng, và một vinh dự lớn đáng kính nhất từ Myanmar và Phrabhavanadhamvithet (Phubet Chanapinyo) - Phó trụ trì của Tu viện Wat Phra Dhammakaya cùng chư tôn đức Tăng già hai quốc gia chủ trì sự kiện.

Đại diện cộng đồng Phật giáo hai quốc gia, bốn nhà lãnh đạo sự kiện từ Myanmar bao gồm; Đại diện Liên minh Chính phủ Quốc gia Liên bang Miến Điện (NCGUB), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cố đô Phật giáo Mandalay, Chánh Văn phòng Thành phố Mandalay, Đại diện Khu vực Công cộng Thành phố Mandalay.

Và bốn nhà lãnh đạo sự kiện từ Thái Lan là;Tiến sĩ Prakorb Jirakiti, Cựu thành viên Quốc hội Thái Lan, Khun Pornsan Kamlang-eak, Đại diện Trung tâm Dhammakaya Foundation (Hiệp hội Pháp thân), Thái Lan, Khun Somkiet Sornlum - Cựu Trợ lý Bộ trưởng Phật giáo Thái Lan, Tiến sĩ Pornchai Pinyapong, Chủ tịch Hội Liên hữu Thanh niên Phật giáo thế giới (WFBY).

Mục tiêu của sự kiện này là để tạo công đức cho quốc gia dân tộc, làm sống lại tinh thần của người dân Myanmar, và cầu siêu cho những nạn nhân đã tử vong do hậu quả của cơn bão Komen. Cơn bão đã làm nhiều người chết và nhiều nạn nhân chịu đau khổ.

Hơn nữa, sự kiện này cũng sẽ kết nối hài hòa giữa các nền văn hóa Phật giáo cho cộng đồng ASEAN sắp tới.

Sự kiện cũng nhằm mục đích hoằng dương Chính pháp và để thúc đẩy tình hữu nghị bền vững của hai quốc gia Myanmar-Thái Lan Phật giáo Quốc đạo.

Chùm ảnh 10 nghìn chư Tăng diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay, Myanmar. Trân trọng kính giới thiệu đến với quý bạn đọc cùng chia sẻ với hai quốc gia Phật giáo Quốc đạo:

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (2)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (3)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (4)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (5)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (6)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (7)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (8)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (9)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (10)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (11)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (12)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (13)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (14)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (15)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (16)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (17)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (18)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (19)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (20)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (21)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (22)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (23)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (24)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (25)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (26)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (27)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (28)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (29)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (30)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (31)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (32)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (33)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (34)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (35)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (36)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (37)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (38)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (39)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (40)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (41)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (42)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (43)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (44)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (45)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (46)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (47)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (48)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (49)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (50)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (51)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (52)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (53)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (54)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (55)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (56)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (57)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (58)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (59)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (60)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (61)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (62)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (63)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (64)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (65)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (66)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (67)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (68)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (69)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (70)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (71)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (72)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (73)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (74)

Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar (75)

Thích Vân Phong
(Báo PG Myanmar)

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,10,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,112,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,23,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,262,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,973,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,63,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,15,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Chùm ảnh 10 nghìn chư Tăng diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay
Chùm ảnh 10 nghìn chư Tăng diễu hành xung quanh Cố đô Phật giáo Mandalay
http://lh3.googleusercontent.com/-JoYkyfljmyY/VgA05yZaHhI/AAAAAAAAAPs/XdxkzZH4cPc/Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar%252520%2525281%252529_thumb%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800
http://lh3.googleusercontent.com/-JoYkyfljmyY/VgA05yZaHhI/AAAAAAAAAPs/XdxkzZH4cPc/s72-c/Mandalay-co-do-phat-giao-Myanmar%252520%2525281%252529_thumb%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800
Người Áo Lam
https://www.nguoiaolam.net/2015/09/cong-ong-tay-tang-bieu-tinh-hoa-binh.html
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/
https://www.nguoiaolam.net/2015/09/cong-ong-tay-tang-bieu-tinh-hoa-binh.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại